www.pneumology.cz Důležité sdělení Omezení provozu plicní ordinace

Omezení provozu plicní ordinace

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a doporučení České pneumologické a ftizeologické společnosti si Vás dovolujeme informovat o omezení provozu plicní ordinace.

Naše ambulance bohužel v současné době nedisponuje žádnými ochrannými prostředky, které by zajistily bezpečnost klientů i zdravotnického personálu před šířením COVID-19. Z tohoto důvodu jsou až do odvolání zrušena veškerá plánovaná vyšetření chronických pacientů.

Našim pacientům budeme po telefonické žádosti na čísle 380421700 (v době od 08:00 do 14:00 hod.) nebo po zaslání žádosti na email: info@pneumology.cz po poskytnutí veškerých identifikačních údajů zaslány e-recepty na léky plicních chorob. V době od 08:00 do 14:00 hod. bude poskytována na tel. čísle 380421700 konzultační činnost.

Každý nemocný, který přichází s horečnatým onemocněním nebo s kašlem, musí být považován jako pacient nakažený COVID-19. Výše podezření je samozřejmě větší, pokud jste byl ve styku s pacientem s COVID-19 nebo pokud jste přijel ze země s vysokým výskytem této nemoci, v tomto případě nevstupujte do ordinace, kontaktujte hygienickou stanici, která Vás bude instruovat, jak přesně postupovat, kdy a kde bude probíhat odběr ke stanovaní přítomnosti viru.

Vyšetření na naší ambulanci budou probíhat pouze po dohodě s lékařem, do čekárny budou pacienti zváni jednotlivě tak, aby se zamezilo potenciálnímu přenosu viru.

Velmi se za komplikace plynoucí z omezení provozu omlouváme, epidemiologická situace si je však vyžaduje. O dalších změnách si Vás budeme informovat na webových stránkách www.pneumology.cz, které pro Vás připravujeme.

                                        Za tým plicní ambulance

                                                                                         Petr Kopecký